Wakacji nadszedł kres , za dwa dni zacznie się rok szkolny. Mati rozpocznie edukacje w klasie czwartej. Więcej przedmiotów, więcej godzin w szkole.

Czuć jeszcze ducha wakacji, ale też jednocześnie będzie  wielka radość spotkać znowu koleżanki z klasy.

Wakacje jak to się mówi „ przeleciały” . Czasami było ciężko, zwłaszcza wtedy gdy Mati miał porażenie lewostronne i trzeba było doprowadzić wszystko do pełnej sprawności. Codziennie przez 3 godziny był masowany. Ale było też dużo tych fajnych rzeczy, spotkań i wyjazdów.

Przed nami czwarta klasa i 10 miesięcy nauki.

Życzymy wszystkim aby tak samo chętnie i wesoło chodzili do szkoły jak nasz „ mały – wielki „  Wojownik .